Guide to Planting Sweet Grande Hybrid Corn

Features:

 • Best quality ears
 • Contains premium sweetness gene
 • High yielding hybrid with wide market potential
 • Vigorous with strong disease tolerance

Benefits:

 • Grande sa laki ang bunga, matamis, makatas, malutong at hindi nagsasapal
 • Mas marami and Class A – malaki at mahahaba and puso (18-18 kernel rows) puno ng matimyas na butil hanggang dulo.
 • Nananatili ang tamis 3-4 araw pagkapitas
 • May kakayahang umani ng 12-14 tonelada kada ektarya sa tamang pamamaraan ng pag aalaga.
 • Pang-kain o pang-proseso aprubado!
 • Matibay sa kalawang (rust), maaring itanim sa tag-ulan o tag-araw
 • Maaring itanim sa iba’t-ibang “sweet corn growing areas” sa Pilipinas

Paghahanda ng Lupa

 • Tiyaking maayos ang paghahanda ng lupa bago magtanim. Araruhin at suyuring mabuti ang lupa hanggang ito ay maging pino at buhaghag.
 • Maglagay at ihalong mabuti ang 4-5 toneladang organikong pataba (compost) o tuyong dumi ng hayop sa isang ektarya ng lupa (1/2 kilo sa bawat isang metrong habang tudling).

Pagtatanim

 • Gumawa ng tudling (rows) na may agwat na 75-80 cm sa bawat isa.
 • Itanim ang isang buto na may layong 25-30 cm bawat butas. Tinatayang may 41,000-53,000 na halaman sa bawat ektarya.
 • Ang mga buto ay nagsisimulang sumibol sa loob ng 4-7 araw pagkatapos itanim.

Pag-Aabono

Rekomendadong Pag-aabono:

 • 15 araw pagkatapos itanim: 7 sako ng 14-14-14
 • 25-30 araw pagkatapos itanim: 3 sako ng 46-0-0, 2 sako ng 0-0-60
 • Maaaring ipasuri ang lupa (soil analysis) upang malaman ang angkop na uri at daming abono na dapat ilagay, o di kayay makipag ugnayan sa East-West Seeds Sales Representative.

Pagpapatubig

 • Sa panahon ngtag-init, magdiligopadaluyanngtubig ang mga tudling tuwingika-5 hanggang ika-7 araw.
 • Sa panahon ng tag-ulan, padaluyin ang mga sobrang tubig sa kanal.

Pagsugpo Sa Mga Sakit at Pesteng Kulisap

a. Pythium Stalk rot (tinu-tuba)

 • Sakit na dala ng amag (fungus) na karaniwang umaatake sa ibat-ibang uri ng halaman kung madalas na basa ang lupa.
 • Karaniwang ito ay makikita o mapapansin bago mamulaklak o sa panahon ng pamumulaMak (tasseling stage) ngmais.
 • Mag-ispray ng systemic fungicide tulad ng metalaxyl (i.e. [email protected] o [email protected] sa ika 21-30 araw pagkatanim.

b. Corn Borer (uod, bukbok, ulad, igges, arabas)

 • Ang corn borer ay isa sa mga pinakamapaminsalang pesteng kulisap na umaatake sa mais.
 • Ang uod nito ay umaatake at nanginginain sa lahat ng parte ng mais.
 • Panatilihing malinis ang taniman. Tanggalin at sirain ang tanim na pinagkakainan at pimamamahayan ng pesteng kulisap.
 • Pagsugpo gamit ang mekanikal na pamamaraan tulad ng pagtanggal (detassel) ng 75% na bulaklak ng mais kung tag-araw at 65% kung tag-ulan.
 • Maagap na paglalagay ng fipronil (eg. Regent) at carbofuran (eg. Furadan, Fuerza) kung ang mais ay nasa ika-20 hanggang ika-30 araw pagkatanim o yung tinatawag na early-mid whorl stage ng mais.
 • Mag-ispray ng insecticides tulad ng lambdacyhalothrin (eg. Karate 2.5 EC), fipronil (eg. Ascend), chlorpyrifos (eg. Lorsban 3 E), at carbaryl (eg. Savin 85 WP),

Pag-Aani

 • Anihin habang malamhotngunit puno na ang mga butil mula 65-70 araw pagkatanim.
 • Pinakamagandang mag-ani sa umaga bago magtanghali, Pagkapitas, iwasang mainitan o direktang mabilad saaraw.

Para sa karagdagang kaalaman at pagbibilhan ng mga binhi, tumawag sa:

East-West Seed Co., Inc.
Km. 54 Cagayan Valley Rd.
Sampaloc, San Rafael, Bulacan
Tel: (044) 766-4952 – 57,  Fax: (044) 766-1005
Email: [email protected]

Comments

 1. Reply

 2. By Gilna P. Saracho

  Reply

 3. By engel guinita

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *