Guide to Planting Sweet Pearl Hybrid Corn

Features:

 • Contains premium sweetness gene, super sweet and waxy kennels
 • Superior hybrid seed variety
 • High yielding hybrid
 • Wide adaptability

Benefits:

 • Pinakamatamis at masarap na puting mais
 • Class A, uniporme at mahaba and bunga, puno ng butil hanggang dulo ang bunga (full tip filling) madaling ibenta at mas mataas and presyo
 • The best malagkit corn variety
 • Magandang tumubo
 • 85% up germination, 99% purity
 • Maari ng anihin 60-65 araw matapos itanim — mas maagang ani, mas maagang pagkakakitaan
 • Mataas umani, mahigit doble sa pangkaraniwan OP traditional “lagkitan” variety
 • Maaring itanim sa lahat ng corn growing areas sa Pilipinas
 • Maaring itanim year-round, tag-ulan o tag-araw

Paghahanda ng Lupa

 1. Tiyaking maayos ang paghahanda ng lupa bago magtanim. Araruhin at suyuring mabuti ang lupa hanggang ito ay maging pino at buhaghag.
 2. Maglagay at ihalong mabuti ang 4-5 toneladang organikong pataba (compost) o tuyong dumi ng hayop sa isang ektarya ng lupa (1/2 kilo sa bawat isang metrong habang tudling).

Pagtatanim

 1. Gumawa ng tudlmg (rows) na may agwat na 75-80 cm sa bawat isa.
 2. Itanim ang isang buto na may layong 25-30 cm bawat butas. Tinatayang may41,000-53,000 na halaman sa bawat ektarya.
 3. Gumamit ng 8-9 kilo ng buto bawat ektarya.
 4. Ang mga buto ay nagsisimulang sumibol sa loob ng 4-7 na raw pagkatapos itanim.

Pag-Aabono (Rekomendadong Pag-aabono)

 1. Basal n aabono: 4-5 toneladang compost, 2 sakong14-U-14
 2. 15 araw pagkatapos itanim: 5 sako ng 14-14-14
 3. 25-30 araw pagkatapos itanim: 3 sako ng 46-0-0, 2 sako ng 0-0-60

Maaaring ipasuri ang lupa (soil analysis) upang malaman ang angkop na uri at dami ng abono na dapat ilagay, o di kaya’y makipag ugnayan sa East-West Seeds Sales Representative.

Pagpapatubig

 • Sa panahon ng tag-init, magdilig o padaluyan ng tubig ang mga tudling tuwing ika-5 hanggang ika-7 araw.
 • Sa panahon ng tag-ulan, padaluyin ang mga sobrang tubig sa kanal.

Pagsugpo Sa Mga Sakit At Pesteng Kulisap

a. Downy Mildew

Sanhi ng amag (fungus) na karaniwang umaatake kung malamig ang panahon at madalas na basa ang halaman.
Mag-ispray ng systemic ‘fungicide tulad ng metalaxyl (i.e. Ridomil) o Captan sa ika 12-15 araw pagkatanim o kung may 3-4 dahon ang halaman.
Panatilihing malinis ang taniman. Tanggalin at sirain ang mga apektadong halaman,

b. Corn Borer (uod, bukbok, ulad, igges, arabas)

 • Ang corn borer ay isa sa mga pinakamapa-minsalang pesteng kulisap na umaatake sa mais.
 • Ang uod nilo ay umaatake at nanginglnain sa lahat ng parte ng mais.
 • Panatilihing malinis ang taniman. Tanggalin at sirain ang tanim na pinagkakainan at pinamamahayan ng pesteng kulisap.
 • Pagsugpo gamit ang mekanikal na pamamaraan tulad ng pagtanggal (detassel) ng 75% na bulaklak ng mais kung tag-araw at 65% kung tag-ulan.
 • Maagap na paglalagay ng fipronil (eg. Regent) at carbofuran (eg. Furadan, Fuerza) kung ang mais ay nasa ika-20 hanggang ika-30 araw pagkatanim o yung tinatawag na early-mid whorl stage ng mais.
 • Mag-ispray ng insecticides tulad ng lambdacyhalothrin (eg. Karate 2.5 EC), tipronil (eg. Ascend), chlorpyrifos (eg. Lorsban 3E), atcarbaryl (eg. Sevin85WP).

Pag-Aani

 • Anihin habang malambot ngunit puno na ang mga butil mula 60-65 a raw pagkatanim.
 • Pinakamagandang mag-ani sa umaga bago magtanghali. Pagkapitas, iwasang mainitan o direktang mabilad sa araw.

Para sa karagdagang kaalaman at pagbibilhan ng mga binhi, tumawag sa:

East-West Seed Co., Inc.
Km. 54 Cagayan Valley Rd.
Sampaloc, San Rafael, Bulacan
Tel: (044) 766-4952 – 57,  Fax: (044) 766-1005
Email: [email protected]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *