Pag-Aalaga ng Red Tilapia (Culture of Red Tilapia)

Taong 1980’s unang inalagaan ang red tilapia sa Pilipinas. Bukod sa pagkamapula, mataas na kalidad, presyo, matatag sa sakit ay masarap din ang laman nito. Karaniwang luto nito ay pasingaw o sweet and sour na inihahain sa mga first class hotels at restaurants.

Ang mga sumusunod ang wastong pamamaraan ng pag-aalaga nito:

Pagpili ng Lugar

Angkop na lugar ng palaisdaan

  • Madaling mapuntahan, malapit sa palengke at mga daanan.
  • Luwad (clay loam) ang magandang uri ng lupa na may kakayahang mag-ipon ng tubig.
  • May sapat na suplay ng tubig sa buong taon tulad ng irigasyon, dam, poso at imbakan (reservoir).
  • Ligtas sa baha at tahimik ang lugar.

Kalidad ng semilya

  • Malusog
  • Mabilis lumaki
  • Magandang lahi

Pamamahala

a. Paghahanda ng palaisdaan

  1. Pagpapa-iga
  2. Paglilinis – alisin ang mga naiwang inalagaang isda at mga predators.
  3. Paghuhugas – ang maayos na pag-agos ng mga naiwan na nakalalasong kemikal
  4. Pagpapatuyo – makatutulong ito upang sumingaw ang mga nakalalasong gas.
  5. Pagpapantay – alisin ang sobrang putik at mga dumi upang makasigurong nasaid ang tubig at maging madali ang pagpukot sa pagaani.
  6. Ikondisyon ang lupa at tubig – maglagay ng apog (kung kinakailangan) 100g/m2 o 1,000 kg/ha.
  7. Panatilihing 6.5 – 9.0 ang pH value ng lupa.
  8. Lagyan ng screen ang pasukan at labasan ng tubig upang mapigilan ang pagpasok ng mga mapanirang species at maiwasan ang paglabas ng isda.
  9. Dagdagan ng tubig ang palaisdaan hanggang isa o dalawang metro ang lalim.

b. Pagkukundisyon at paghuhulog ng semilya

  1. Ibabad ang plastik bag na may semilya ng 10 – 30 minuto sa tubig bago pakawalan sa palaisdaan.
  2. Maghulog ng lima hanggang pitong piraso ng semilya (size #14-12) bawat metro kuwadrado.

k. Pagpapakain – Ibatay ang dami ng pakain ayon sa kabuuang timbang:

  • Unang buwan – 8%
  • Ikalawang buwan – 5%
  • Ikatlo hanggang ika-apat na buwan – 3%

d. Pagsa-sampling

  1. Humuli ng 10 pirasong isda.
  2. Sukatin at timbangin ang bawat isda.
  3. Kunin ang kabuuang timbang at hatiin sa 10 bahagi upang makuha ang average weight.
  4. Gawin ito bago ihulog ang semilya at kada buwan.
  5. Sundin ang talaan ng pagpapakain sa titik k.

e. Pagpapanatili ng kalidad ng tubig

  1. Dissolved oxygen – 5 to 9 mg/L
  2. pH – 6.5 to 9.0
  3. Temperature – 25 to 300C
  4. Total hardness – > 20 mg/L as CaCO3
  5. Carbon dioxide – < 70 mg/L
  6. Ammonia – < 0.02 to 0.5 mg/L

g. Pag-aani

  1. Anihin ang tilapia pagkalipas ng apat hanggang limang buwan sa pamamagitan ng pagpukot at pagpapa-iga ng palaisdaan.
  2. Timbangin ang lahat ng inaning isda.

h. Pagtatala

  1. Araw ng paghuhulog ng semilya
  2. Gastos
  3. Dami ng ipinakain
  4. Kalidad ng tubig
  5. Dami ng inani at kita

Pagtataya

Gastos sa pagbuo

  • Paghukay sa palaisdaan sa P100.00/m2 = P 50,000.00
  • 1 pirasong tubong PVC 4″ x 3m = 850.00
  • 1 pirasong konkretong tubo 4″ x 3m = 350.00
  • 1/2 rolyo sala o screen = 1,750.00
  • 3 piraso batya plastik sa P 250.00/pc = 750.00
  • 3 piraso salok sa P 100.00/pc = 1,050.00
  • Ibang gastusin (12% ng gastos sa pagbuo) = P 6,570.00
  • Kabuuan = P 61,320.00

Gastos sa Operasyon (2 anihan/taon)

  • 5,000 pirasong semilya #17 sa P0.35/piraso = P 1,750.00
  • 54 sakong pakain sa P600.00/sako = 32,400.00
  • Gasolina = 5,000.00
  • Labor 1 tao sa P1,000.00/buwan x 10 buwan = 10,000.00
  • Kabuuan = P 49,150.00

Benta

  • Nabuhay sa 2 anihan = 4,850 piraso
  • Sa 5 piraso/kilo = 970 kilos
  • Sa P 90.00/kilo = P 87,300.00

Netong Kita (Benta – Gastos sa operasyon)

  • P 87,300.00 – P 49,150.00 = P 38,150.00

Balik-puhunan (Netong kita / gastos sa pagbuo)

  • P38,150.00 / 61,320.00 = 62.2%

Tagal ng balik-puhunan (Gastos sa pagbuo ÷ netong kita)

  • P61,320.00 ÷ 38,150.00 = 1.6 taon o 19.2 buwan

Para sa dagdag kaalaman, makipag-ugnayan sa:
BFAR Region 4A – RFRDC – Freshwater Fisheries Research Station
Bambang, Los Baños, Laguna
Tel.: (049) 827-3612

photo from www.richonfoods.com

Comments

  1. By Ferdz

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *