Proper Feeding for Fattening Cow (Filipino)

Mas malaki ang kikitain kung mabigat ang timbang at mataas ang uri ng ipinagbibiling baka. Kung wasto ang pagpapakain sa isang patabaing bakang ipagbibili, makadadagdag ito sa timbang at presyo ng baka.

Mga paraan ng pagpapakain sa baka na makatutulong sa pagpapataba bago ito ipagbili:

  • Tamang panahon ng pagpapataba Karaniwang isinasagawa ang pagpapakain o pagpapataba tuwing ika-anim na buwan hanggang maging isang taon ang baka. Kung may lahi naman ang baka, inuumpisahan itong bigyan ng pagkaing pampataba kung tumitimbang na ng 200 kilo.

Dagdag na pakain para sa patabaing baka

  1. pinaghalu-halong isang kilong darak, 3/4 kilong payat o “copra meal”, at 1/4 kilong pinatuyong dumi ng manok.
  2. pinaghalu-halong isang kilong darak, 1/4 kilong pulot, at 1/2 kilong giniling na batad at 1/2 kutsaritang urea na tinunaw sa pulot.

Paalala: Maaaring pumili lamang ng isa sa dalawang uri ng dagdag na pakain sa itaas at ibigay ito ng 1-2 kilo bawat araw. Dapat ibigay ang pagkain sa patabaing baka ng isa’t kalahati hanggang tatlong buwan bago ito ipagbili, ngunit mas mainam kung bibigyan pa ng mga anim na buwan ang patabaing baka bago ito ipagbili.

Maaaring idagdag ang 3/4 kilong pinatuyong dahon ng ipil-ipil sa isang kilong darak at 2 guhit na pulot sa pang-araw-araw na pakain ng baka.

  • Mainam na pakainin ang baka ng mahusay na klaseng damo o legumbre gaya ng paayap, kadyos, at mga pinag-anihan ng mungo at mani. Mas mainam kung maibibigay ang dami na kayang ubusin ng baka.
  • Mainam ding ibigay ang hiwa-hiwang piraso ng kamoteng kahoy, palyat o “copra meal”, darak, pulot, at asin. Maaaring bigyan ang baka ng 1/2 tasa ng asin araw-araw upang manatili ang gana sa pagkain.

source: TRC, www.tlrc.gov.ph, photo from damienworrell.co.uk

Comments

  1. By Jayson Cortado

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *